Komets panel om framtiden i det offentliga

”Om man jobbar med det man är bra på får man mod att jobba innovativt”, säger Oskar Thorslund, ämnesråd på Enheten för statlig förvaltning på Finansdepartementet. Oskar deltog i Komets (Kommittén för teknologisk innovation och… Läs mer

Gud gillar teknik

Läs intervju med Komets ledamot Antje Jackelén, Ärkebiskop Svenska Kyrkan. Samtalar bland annat om att bygga ett samhälle där tekniken tjänar människan och jordens miljö - inte tvärt om.

Krönikor, för att sprida kunskap

I Komets uppdrag ingår att på olika sätt sprida kunskap i frågor som berör uppdraget. Därför kommer vi här på kometinfo.se löpande publicera artiklar och krönikor som är skrivna av olika personer med blandad erfarenhet… Läs mer