RISE Färdplan för svensk industri engagerar Komet

Krönikan belyser Komets arbete med frågor som också lyfts i RISE Färdplan – Teknik, material och förmågor för hållbar industriell konkurrenskraft. RISE Färdplan grundar sig i regeringens förra samverkansprogram för uppkopplad industri och nya material.

Ny teknik i offentlig sektor behöver uppmuntras

Läs intervjun med Clas Olsson, generaldirektör på Ekonomistyrningsverket. Clas efterlyser bland annat en skarpare uppföljning från regeringshåll, så att det blir tydligt att samverkan måste ske mellan myndigheter.

En kropp som leder ljus och värme

Kort krönika om vad som sades vid frukostseminariet den 6 december. Seminariets rubrik var: Drivkrafter för innovation, teknik och samhällsutveckling.

Teknik för människan

Läs intervju med Komets ledamot Charlotte Brogren, utvecklingschef Alimak Group. Charlotte pratar om hur vi måste utvecklas och gå framåt, samtidigt som vi är uppmärksamma på hastigheten det sker med. Det är viktigt att samhället… Läs mer

Komets panel om framtiden i det offentliga

”Om man jobbar med det man är bra på får man mod att jobba innovativt”, säger Oskar Thorslund, ämnesråd på Enheten för statlig förvaltning på Finansdepartementet. Oskar deltog i Komets (Kommittén för teknologisk innovation och… Läs mer

Gud gillar teknik

Läs intervju med Komets ledamot Antje Jackelén, Ärkebiskop Svenska Kyrkan. Samtalar bland annat om att bygga ett samhälle där tekniken tjänar människan och jordens miljö - inte tvärt om.