Växthus för data och innovation

Krönika med inspiration från brittiska och norska initiativ för regulatory sandboxes för myndigheter som arbetar med integritetsskydd och data. Ett slags ”växthus” där utvecklare och regelgivare jobbar tillsammans för att tolka och se hur regelverket… Läs mer

RISE Färdplan för svensk industri engagerar Komet

Krönikan belyser Komets arbete med frågor som också lyfts i RISE Färdplan – Teknik, material och förmågor för hållbar industriell konkurrenskraft. RISE Färdplan grundar sig i regeringens förra samverkansprogram för uppkopplad industri och nya material.

Ny teknik i offentlig sektor behöver uppmuntras

Läs intervjun med Clas Olsson, generaldirektör på Ekonomistyrningsverket. Clas efterlyser bland annat en skarpare uppföljning från regeringshåll, så att det blir tydligt att samverkan måste ske mellan myndigheter.