Omvärldsbevakning v. 21

Några nyheter sekretariatet särskilt uppmärksammar v. 21: OECD:s nya deklaration om innovation i offentlig sektor (OECD, på engelska) Krönika om San Franciscos förbud av nya innovationer (“Ban Francisco”) (San Francisco Chronicles, på engelska) Intressant initiativ… Läs mer

Omvärldsbevakning v. 19

Denna vecka rapporterar vi flera nyheter inom medicinområdet, men också inom policy och design. Komet arbetar löpande med omvärldsbevakning och listar här några nyheter sekretariatet uppmärksammat under i början av maj.

Omvärldsbevakning v. 18

  Komet arbetar löpande med omvärldsbevakning och avser att regelbundet bl.a. publicera länksamlingar till nyheter mm. med särskild relevans för innovation, etik och gränslandet mellan juridik och teknik. Här är några nyheter vi i sekretariatet… Läs mer

Enkät om teknikutveckling

I slutet av april skickar Komet ut en enkät till samtliga statliga myndigheter samt ett antal regioner och kommuner. Syftet är att analysera hur offentlig sektor ser på regelverk kring teknikutveckling och innovation. Svaren kommer… Läs mer

Referensgrupp utsedd

Kommittén för teknologisk innovation och etik har utsett deltagare till kommitténs referensgrupp. Gruppens uppgift är förstärka kommitténs arbete genom att delta i samtal, komma med inspel och bistå i prioritering av initiativ och insatser. –… Läs mer

1 2