Omvärldsbevakning v 3

Internationellt om smartare regering, design och arbetssätt för innovation samt svenska nyheter bl a om krav på tech-bolag, datadelning och stöd till ny teknik.

Inriktning för Komets arbete 2021

Komet arbetar vidare med initiativ där ny teknik kan bidra till digital strukturomvandling, klimatomställning och hälsa. Ett av 2021 års större projekt är att utveckla arbetssätt för mer dynamisk regelutveckling.

1 2 3 15