Samtal i Almedalen om etik och genetik

Ett seminarium om DNA-test och diagnostik arrangerades i samarbete mellan Statens medicinsk-etiska råd och Komet under Almedalsveckan 2019. Etik och genetik diskuterades i ljuset av den snabba tekniska utvecklingen.

Omvärldsbevakning v 26

Denna vecka bland annat om att Sverige är mest innovativa i EU, hur AI påverkar samhället och vilka personer i Komets referensgrupp som finns på listan över vårdens mäktigaste

Omvärldsbevakning v24

Prioriteringar i kommande strategi för life science, ny forskning om maskiners beteende och slut på "buissness as usual" är exempel på nyheter denna vecka

Enkät till Riksdagens ledamöter

Komet påbörjar nu en enkätundersökning till ledamöterna i Riksdagen. Syftet är att analysera synen på teknikutveckling i den högsta beslutande församlingen i Sverige.

Omvärldsbevakning v. 23

Irlands högsta domstol blockerar Facebook från att låta EU-domstolen (ECJ) ompröva tidigare dom gällande dataöverföring från EU till USA (The Financial Times, på engelska, betalvägg) Podcast: Nya möjligheter inom genmodifiering – från ‘genetic screening’ till… Läs mer

Omvärldsbevakning v. 21

Några nyheter sekretariatet särskilt uppmärksammar v. 21: OECD:s nya deklaration om innovation i offentlig sektor (OECD, på engelska) Krönika om San Franciscos förbud av nya innovationer (“Ban Francisco”) (San Francisco Chronicles, på engelska) Intressant initiativ… Läs mer

1 2 3