Omvärldsbevakning v 3

Det satsas friskt på AI i Sverige, både på forskningssidan och i tillämpningar inom staten! Vi ägnar också automatiserat beslutsfattande lite uppmärksamhet.

Hur kan vi framtidssäkra statlig förvaltning?

Generaldirektörerna för Arbetsgivarverket, Statskontoret, Ekonomistyrningsverket, DIGG och en av riksrevisorerna träffades den 9 januari på inbjudan av Komet för att samtala om framtiden för statlig förvaltning

En kropp som leder ljus och värme

Kort krönika om vad som sades vid frukostseminariet den 6 december. Seminariets rubrik var: Drivkrafter för innovation, teknik och samhällsutveckling.

1 2 3 7