Omvärldsbevakning v43

Lagar på datorns språk, Europa enas om molntjänster och ny teknik för effektivare regelarbete är tre exempel från veckas bevakning. Dessutom tips på seriebok om ansvarsfull datahantering.

Omvärldsbevakning v41

Diskussion om försöksverksamhet och regelverk som moderniseras till följd av teknikutveckling. Exempel från veckans bevakning, som också tar upp om etik kan vara lika viktigt som finansiering.

Ny ledamot i kommittén

Regeringen har beslutat att utse generaldirektör Ulla Sandborgh som ny ledamot i kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet).

1 2 3 12